Setkání partnerů

12.11.2022

Na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí proběhlo setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov. Měli jsem tu čest zajišťovat servis a organizaci tohoto setkání. V dopoledních hodinách se probral uplynulý rok a plány na rok 2023. Pro účastníky byla zajištěna prohlídka místního zámku s výkladem. 

Během zasedání bylo k dispozici občerstvení z produktů některých účastníků, stejně tak i oběd. 

Po výborném obědě byli účastníci pozváni na prohlídku areálu Farmy ve vsi.  Markéta Nováčková při prohlídce přiblížila strasti a slasti spojené s renovací a provozem naší farmy.